Blomster og fejning

Så er der kommet blomster i “blomsterkummerne” ved nr. 29. Nyd dem og pas på dem.

Da vi fik fejet for nylig, var det vådt og derfor blev fejningen ikke optimal. NCC har lovet, at de kommer forbi en tørvejrsdag og får rettet op på det.

Renovering af sti

Park og Vej påbegynder arbejdet med fornyelse af stien ved nr. 22/24 og 32/34 mandag den 27. februar 2017. Der må forventes mere støj og trafik med tunge køretøjer end normalt. Tænk over, hvor I parkerer af hensyn til dem, der udfører arbejdet.

Nye skilte

skilt_nabo

Der er i dag kommet nabohjælps-skilt op ved stamvejen. Der er også indkøbt skilte til de stier som fører ind til Rosmarinvej, og de kommer op hurtigst muligt. Se mere om nabohjælp.

skilt_nummer

Nummer-skiltene blev skiftet tidligere på måneden. Bestyrelsen vurderede, at de gamle skilte var så ødelagte, grimme og falmede, at en udskiftning var på sin plads.

Referat og kontigent

Referat fra generalforsamling og senest nyt fra bestyrelsen er netop lagt på hjemmesiden. Se nærmere under menupunktet “Foreningen”.

Husk at betale kontigent. De 700,- skal indbetales senest 31. maj 2016 på:
Reg: 2334
Kontonr: 0334537196
Husk at oplyse husnummer!