Renovering af sti

Park og Vej påbegynder arbejdet med fornyelse af stien ved nr. 22/24 og 32/34 mandag den 27. februar 2017. Der må forventes mere støj og trafik med tunge køretøjer end normalt. Tænk over, hvor I parkerer af hensyn til dem, der udfører arbejdet.

Nye skilte

skilt_nabo

Der er i dag kommet nabohjælps-skilt op ved stamvejen. Der er også indkøbt skilte til de stier som fører ind til Rosmarinvej, og de kommer op hurtigst muligt. Se mere om nabohjælp.

skilt_nummer

Nummer-skiltene blev skiftet tidligere på måneden. Bestyrelsen vurderede, at de gamle skilte var så ødelagte, grimme og falmede, at en udskiftning var på sin plads.

Referat og kontigent

Referat fra generalforsamling og senest nyt fra bestyrelsen er netop lagt på hjemmesiden. Se nærmere under menupunktet “Foreningen”.

Husk at betale kontigent. De 700,- skal indbetales senest 31. maj 2016 på:
Reg: 2334
Kontonr: 0334537196
Husk at oplyse husnummer!

Indkaldelse

Der er ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rosmarinvej, tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 i ”Nørremarken”, Nørremarksvej 17. Officiel indkaldelse bliver omdelt i disse dage.

Indbrud

Der har været indbrud på rosmarinvej.dk, hvilket har bevirket, at hjemmesiden har været nede i et stykke tid. Nu er de forsvunde filer genskabt og siden kører igen.

Glatte veje

_DSC6397

Hvis du undrer dig over hvorfor vejene ikke er ryddet, er der en god forklaring: Vejformand Søren har haft kontakt med det firma som står for snerydning, og de fortæller, at hvis de havde ryddet for sne, ville det blive isglat på vejene på grund af tøvejret. Hvis der er glat søndag morgen, sander de.

Husk i øvrigt, at der står kasser med sand til fri afbenyttelse langs stamvejen.