Gravearbejde

Der bliver i øjeblikket gravet kloak ved nr. 13. I den forbindelse bliver første stikvej muligvis lukket en periode på grund af gravearbejdet. De berørte husstande skulle få besked i postkassen.